Disse datoene er ikke absolutt. Kravet om tilstrekkelig veggrep veier tyngre enn fristene for når piggdekk og kjetting kan benyttes. Klikk på ikonene for å legge til datoen i kalenderen din.

Når kan jeg sette på piggdekk?
1. november med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er 16. oktober.Legg til varsel i din kalender

Når må jeg ta av piggdekk?
Fra og med første mandag etter 2. påskedag med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er fra og med 1. mai.Legg til varsel i din kalender

Er det ufravikelig når jeg tar av eller setter på piggdekk?
Nei, skal du på fjellet eller et sted hvor forholdene gjør det nødvendig er det lov å sette på piggdekk både før og etter tidligere nevnte datoer.

Det er føreren som må vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veggrep. Når det er glatt føre kan man oppnå dette ved å bruke vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.

Hvilke relger gjelder for piggfrie vinterdekk?

Det er ikke krav til når man skal ta av eller på piggfrie vinterdekk, men vi anbefaler at man bytter til piggfrie vinterdekk innen 1. oktober, og bytter tilbake til sommerdekk innen 1. mai.

Piggfrie vinterdekk på sommerføre har dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt.

Legg til varsel i din kalender

Kan jeg kjøre med sommerdekk om vinteren?

Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is). Dekkene vil da ikke sikre tilstrekkelig veggrep. Dekkene må uansett føre ha 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.